دوره جامع آموزش مالیات شرکت ها (طول هفته)

ثبت نام یازدهمین دوره حضوری آموزش مالیات شرکت ها آغاز شد… تیم ……..نحوه تدریس و سرفصل های خود را به گونه ای طراحی نموده است که، کسانی که حتی ارتباطی با رشته حسابداری و امور مالی نداشته اند (آموزش به گونه ای طراحی شده که مباحث از پایه و مبانی شروع به تدریس می شود) […]