ایده‌ها به سمت کارآفرینی هدایت می‌شود

مهدی رئوفی با اشاره به ضرورت ورود رشته‌های مرتبط با بازاریابی محصولات صنعتی در مراکز علمی و کاربردی استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی توانمندی صنعتی خیلی بالایی دارد اما نمی‌تواند ورود به بازار خوبی داشته باشد برای این است که دانش صادرات خوبی نداریم، از مراکز درخواست داریم که این رشته‌ها را هم اضافه […]